Jeg er uddannet advokat og har ført en række principielle sager mod skattemyndighederne:
  • Min klient, en ung mand, havde fundet sit livs lys. De havde giftet sig og boede som mand og hustru i hans lejlighed i København. Skattemyndighederne ville imidlertid ikke anerkende, at de blev beskattet som rette ægtefolk, da kvinden kom fra Thailand. Landsskatteretten gav min klient medhold.
  • Min klient, hans hustru og deres søn havde en mindre virksomhed, hvor de importerede et elektronisk apparat fra Taiwan. Toldsatsen var lav efter EU's toldtarif, da apparatet kunne gå på Internettet. De danske skattemyndigheder ville imidlertid fortolde apparatet med en meget høj toldsats, da de ikke mente, at apparatet kunne gå på Internettet, skønt det endog fremgik af brugsanvisningen, at apparatet kunne. Skattemyndighederne trak det korteste strå i Landsskatteretten.
  • Min klient mistede sit job på et slagteri i Nordjylland. I stedet fandt han et job i Tyskland. Selv flyttede han til Tyskland med det samme, men hustruen og hans datter blev boende midlertidigt i Danmark, indtil deres datter havde afsluttet skoleåret i 1. gymnasieklasse. Skattemyndighederne ville ikke anerkende, at familien flyttede udenlands. Det ville Landsskatteretten og gav min klient medhold i sagen.
  • Min klient havde haft alvorlige misbrugsproblemer og havde derfor i en årrække ikke oppebåret nogen særlig høj indkomst. Alligevel havde skattemyndigheder fortaget en skønsmæssig forhøjelse af hans indkomst og nægtede nu - efter at han var kommet ud af sine misbrugsproblemer - at genoptage hans skatteansættelser. Landsskatteretten pålagde skattemyndighederne at genoptage min klients skatteansættelser.
  • Min klient er medlem af et trossamfund, hvor han betaler tiende. Skattemyndighederne ville ikke anerkende, at min klient var berettiget til fradrag for sit bidrag til kirken, med den begrundelse, at han var flyttet til Sverige. Landsskatteretten gav min klient medhold.
  • Min klient havde været udsendt af Udenrigsministeriet for at bistå en af Rådet for den Europæiske Union særligt oprettet mission i Ramallah. Hun havde i den forbindelse fået udbetalt et skattefrit tillæg fra Rådet. SKAT ville imidlertid beskatte tillægget, da tillæg fra »Kommissionen« efter loven er skattepligtige. Landsskatteretten gav min klient medhold, idet Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, menes der ikke »Rådet«.
  • Mine klienter, to brødre, var kommet til skade ved en ulykke og købte for erstatningssummen en ferielejlighed, som de lejede ud. SKAT mente ikke, at de havde opgivet den korrekte lejeindtægt. Da lejeindtægten kan opgøres efter to metoder, var det tvivlsomt, om der var indberettet for små lejeindtægter, og i øvrigt drejede striden sig om ganske beskedne beløb. Skattemyndighederne lod i imidlertid sagen mod brødrene køre i flere år og ville mod den ene bror endda gøre et strafferetligt ansvar gældende. Brødrene fik fuldt medhold i Landsskatteretten.
  • Min klient kom til skade på sin knallert, da han var helt ung. Uheldet betød, at hans ene ben endte med at være 10 centimeter kortere end det andet. Skattemyndighederne mente, at min klient blot kunne benytte bus og tog, når han skulle på arbejde. Landsskatteretten havde en anden holdning og gav min klient medhold.
  • Min klient mente, at hun var berettiget til et befordringsfradrag for kronisk syge, da hun er diagnosticeret med KOL, rygmarvsforsnævring, diskusprolaps, slidgigt og en social fobi. Skattemyndighederne mente imidlertid, at hun bare kunne benytte offentlig transport. Landsskatteretten gav min klient medhold.
2023